کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | فائزه موسوی درباره نمایشنامه‌خوانی عروسی خرده بورژواها: خیلی دلپذیره که آدم در یک رویداد هنری نامهایی رو ببینه
S3 : 17:28:58 | com/org
فائزه موسوی
درباره نمایشنامه‌خوانی عروسی خرده بورژواها i
خیلی دلپذیره که آدم در یک رویداد هنری نامهایی رو ببینه که همه آشنان :) درخشش و سربلندی برازنده ی شما و آرزوی من برای شماست .

با دوستی
فایزه
سپاسگزار مهرت هستیم بانو :)
۳۰ آذر ۱۳۹۴
:) ممنونم ازت فائزه عزیز
۳۰ آذر ۱۳۹۴
:) ارزشمندی آقای کارگردان
۳۰ آذر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید