تیوال | baharinbahar درباره فیلم ابد و یک روز:
S2 : 21:33:36
baharinbahar
درباره فیلم ابد و یک روز i


من چرا نمی میـــــرم ..

برای این که یه عده هستن که واسشون مهمی ... مهمه! هر چند ازت ... ازش دور باشن!
۰۵ فروردین ۱۳۹۵
همه یه روز میمیرن نگران نباش هیچکس تا ابد زنده نمونده.
۱۰ فروردین ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید