تیوال | الهام حصاری درباره نمایش شرقی غمگین: اجرایی عالی اما با حالی گرفته چون هنوز هستند کسانی
S3 : 14:43:18
الهام حصاری
درباره نمایش شرقی غمگین i
اجرایی عالی اما با حالی گرفته چون
هنوز هستند کسانی که در تئاتر حتی ردیف جلو در حین اجرا اینستاگرامشونو چک میکنن!
هستن کسانی در اواخر اجرا کنار شما اسنپ میگیرن و بحث میکنن سر لوکیشن و اینکه بزن مترو صادقیه... نه بذار از گوگل مپ بزنم..!!!
هستند کسانی که در حین اجرا گوشیشون زنگ میخوره...
و من متاسف و شرمسارم از وجود این آدم ها...
این درد مشترک اکثر افرادی هست که برای دیدن نمایش رفته اند تا لحظاتی خوش داشته باشند و به حقوق دیگران احترام می‌گذارد ولی افسوس عده‌ای به راحتی حالمان را بد میکنند
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
خداوند این سرزمین را از خشکسالی ،دروغ و دشمن و من اضافه می کنم تماشاگرنما حفظ بفرماید!
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید