آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مهدی رجبـلو درباره نمایش فالومی: یادداشت منصور ضابطیان، روزنامه نگار، نویسنده، کارگردان و مجری؛ بعد
S3 : 13:10:32 | com/org
مهدی رجبـلو  
درباره نمایش فالومی i
یادداشت منصور ضابطیان، روزنامه نگار، نویسنده، کارگردان و مجری؛

بعد از مدت ها با یک کمدى شریف مواجه شدم که نه شوخى هاى جنسى داشت و نه سعى مى کرد با تکه انداختن هاى سیاسى روز دل تماشاچى را به دست آورد. یک کار ساده و بى ادعا با متن درجه یک، کارگردانى روان و بازى هاى دلنشین ... اگر تا پایان هفته فرصت دارید تماشایش را به شدت توصیه مى کنم ...