تیوال | اعظم م درباره نمایش زندگی در تیاتر: "زندگی در تئاتر" عزیزم! شما دیگه چرا؟ شما
S2 : 20:54:42
"زندگی در تئاتر" عزیزم! شما دیگه چرا؟ شما که این قدر on time و میزون و کاردرستید چرا زمان نمایش رو میزنید یک ساعت و چهل دقیقه ، ولی دو ساعت اجرا می رید ؟ :| من شهید شدم تا خودم رو برسونم به قشقایی! 6:57 دقیقه از شهرزاد اومدم بیرون، 7:05 قشقایی بودم با پنج سانت پاشنه! ما "لش زدایی" رو گفتیم یه کم شمرده تر حرص بخور ما هم در جریان غم و غصه هات قرار بگیریم ، شما چرا به خودت گرفتی "زندگی در تئاتر" خوب و درخشان ... چه قدر خوبین آخه شما توی تمام اجراها ... چه قدر؟!