تیوال | مینا درباره نمایش زندگی در تیاتر: با احترام به نظر دوستانی که دوست نداشتن و اینجا نظرشونو
S3 : 12:04:00
با احترام به نظر دوستانی که دوست نداشتن و اینجا نظرشونو نوشتن و همه اونایی که دوست نداشتن و اعلام نکردن میگم که من این به واقع تاتر "درام" و قطعا کمدی نه، رو بسیار دوست داشتم و شدیدا پیشنهاد میکنم.

پاینده باد همه بیننده های تاتر :)