تیوال | ساناز ب درباره نمایش هنر: ایوان:‌ «آروم باش» بدترین چیزیه که می‌شه به یه آدم
S3 : 21:14:45
ساناز ب
درباره نمایش هنر i
ایوان:‌ «آروم باش» بدترین چیزیه که می‌شه به یه آدم ناآروم گفت!