تیوال | جواد حیدری درباره نمایش سانتی متر: این منم باز یهو از خواب پریدم اما ای کاش خواب باشم
S3 : 12:46:32
این منم
باز یهو از خواب پریدم
اما ای کاش خواب باشم
اینبار هیچکس خونه نیس
اینجا خیلی راحتم
از اون قبلیه خیلی دلباز تره
فقط ایرادش سقفش که خیلی کوتاهه
ولی مطمعنم این خونه دیگه خونه خود خودمه
طبقه دوم از یک....