تیوال | ذوق زده درباره نمایش هملت دبستانی: سلام یه تئاتر همه چیز تمام که معنای تئاتر و آرتیست
S2 : 03:31:16
سلام
یه تئاتر همه چیز تمام که معنای تئاتر و آرتیست بودن رو به ما یادآوری می‌کنه.
به هیچ وجه از دستش ندید.
این تئاتر پارودی هملت شکسپیر هست، بنابراین آشنایی با داستان هملت حتمن پیشنهاد میشه