تیوال | سمانه درباره نمایش خاموشی دریا: خیلی به این فکر کردم که چه جمله ای میتونه حس واقعی
S3 : 04:33:41
سمانه
درباره نمایش خاموشی دریا i
خیلی به این فکر کردم که چه جمله ای میتونه حس واقعی من رو نسبت به زیبایی و بی نظیر بودن خاموشی دریا بیان کنه. بی نهایت لذت بردم، آقای حقیقت دوست شاهکار بودن، متن شاهکار بود، بازی خانم اسدی و آقای آرا عالی بود و به زیبایی حس رو منتقل میکردن. میخکوب شده بودم و گذشت زمان حس نمیشد و میگفتم کاش تموم نشه.خیلی خوشحالم که موفق شدم تاتری رو ببینم که همیشه یاداوریش لذت بخش خواهد بود. ممنونم از همگی، شما فوق العاده بودین :)