تیوال | پیمان علیزاده درباره نمایش سیزیف: یادمه برای زندگی در تئاتر تا 10 تا صندلی تخفیف داشتم! یه
S2 : 04:52:23
پیمان علیزاده
درباره نمایش سیزیف i
یادمه برای زندگی در تئاتر تا 10 تا صندلی تخفیف داشتم!
یه تخفیف هم برای اون دسته از مخاطبین که میخوان این نمایش رو چند بار ببینند در نظر بگیرید.