کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم اسکندری درباره نمایش سیزیف: رسالت تیاتر بازتابی تمام نما از اوضاع جوامع انسانی
S3 : 11:16:52 | com/org
مریم اسکندری
درباره نمایش سیزیف i
رسالت تیاتر بازتابی تمام نما از اوضاع جوامع انسانی است.عمدتا صحنه به مثابه آینه ای در برابر جهان محیطی و گاه ذهنی تماشاگر قرار و زبان شرح فلسفه وجودی انسان و درد بشری می شود که سرمنشا الهام هنری چیزی جز رنج نیست.
صحنه و مخاطب لازم و ملزومی برای بیان و تماشای یکدیگرند.
اما قدرت صحنه زمانی عیان می گردد که تماشاگر چنان تحت تاثیر فاکتور ویرانگری نمایش است که خود را همگام با بازیگر و در یگانگی با "او" بر روی صحنه به تماشا می نشیند.
"سیزیف" دومین دغدغه محمد برهمنی در "بازیگری تیاتر " و عمده آن ادای دینی به بازیگر فقید تیاتر و سینما "ویوین لی" است.
در این اثر شاهد سه رویارویی؛ تقابل بازیگر با خود حقیقی، با کاراکترهای مختلف خویش آن جا که در مقام خود بازیگر ظاهر می گردد، و با پارتنرهایش هستیم.
موثرترین بخش نمایش، هایلایت اثر نقش های مختلف بازیگر بر زندگی حقیقی اوست.اوج اجرا آنجاست که نقش جزیی از بازیگر و دیگر قدرت تمایز میان کاراکتری که خلق می کند و واقعیت خویش ندارد و مجبور به تکرار این ... دیدن ادامه ›› آفرینش است.
نقش حتی در پایانی ظاهری در نگاه مخاطب دوباره متولد می گردد و حقیقت بازیگر را درپذیرفتن تکرار زایش سیزیف وار این رنج تا نقطه پایان زندگی کاری و یا شاید واقعی او اعلام می کند.
تماشای این اجرا مجموعه ای از لذت نگاه، و چشم جان است.


برای "او" که شرح درخشش در تعریف نگنجد :

قسم به تیاتر
به قداست صحنه
به آنی که بر گمراهی ام صحه گذاشتی
به رنجی که در جان "تو" و در چشم "من" مشترک است
آن گاه که آفرینش خویش را در زایش هزاران باره ات تکرار کردی ،
ویرانه ای از درونم ساختی که نقطه پایان من در آغاز ستایش توست.
سپاس
۱۸ آبان ۱۳۹۷
هنرمند از طریق هنر خود مخاطبان را به احساسی مبتلا می‌کند که خود تجربه کرده است."تولستوی"

گام بلندی برداشته اید
مانا و استوار باشید "او" ی عزیز
۱۹ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید