کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سحر صیدی درباره نمایش زندگی در تیاتر: ازین نمایش نمیشه گذشت و حرفی نزد؛ توی یه گوشه ازین شهر، توی یه سالن خی
S3 : 15:27:02 | com/org
ازین نمایش نمیشه گذشت و حرفی نزد؛ توی یه گوشه ازین شهر، توی یه سالن خیلی ساده و معمولی، چنتا ستاره دارن یه شاهکارو رو صحنه میبرن به اسم «زندگی در تئاتر» ، ازون نمایش هایی که موقع دیدنش همزمان می خندی و گریه می کنی! ازونایی که با دیدنش به خودت میگی: هی ! زندگی هنوزم یه چیزای‌ خوبی داره! از اینکه انقدر هنرمندین ممنونم!