تیوال | یلدا معصوم درباره نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن: این روزها طاعون سلبریتی همه جا رو گرفته. این روزها
S3 : 07:01:30
این روزها طاعون سلبریتی همه جا رو گرفته.
این روزها تئاتر شغل نیست، یه نفرینه...
تیاتر یک دور همی لوکس، یک پارتی فرهنگیست
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید