تیوال | مجید درباره نمایش سیزیف: بعنوان یک تماشگر عام، می تونم بگم از دیدن لذت در بازی
S2 : 14:25:16
مجید
درباره نمایش سیزیف i
بعنوان یک تماشگر عام، می تونم بگم از دیدن لذت در بازی این دو بازیگر کیف کردم. پیش خودم میگفتم میشه یه روزی منم از کاری که میکنم انقدر لذت ببرم؟
جناب مجید بزرگوار؛ مخاطب تیاتر همیشه خاص است و جان دلی چون شما که از نمایش حظ می‌برد عامی نتوان نامیدش. حس موصوف شما در این پست گواه آن است که نمایش چه قدر موفق بوده. در مورد سوال انتهاییتان بنده باور دارم هیچ آرزویی در قلب ما شکل نمی‌گیرد مگر آنکه به ... دیدن ادامه » یقین و قطع؛ حال خواهد شد. پایدار باشید.
۱۰ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید