تیوال | مریم زارعی درباره نمایش بدون نسخه: فقط یک سوال دارم . نه صحنه طراحی خاصی داشت و نه برای
S3 : 13:03:10
فقط یک سوال دارم .
نه صحنه طراحی خاصی داشت و نه برای دو آقای بازیگر طراحی لباس خاصی در نظر گرفته شده بود و نه نمایش برپایه حرکت های خاصی بود ، چیزی که من دیدم دوعدد صندلی ساده و دو آقایی که روی اون دوتا صندلی نشستن و باهم دیالوگ دارن .... علت حضور سه عکاس محترم ( چیلیککککک چیییییلییییییک چیلیییییک ) در شب اول اجرا چی بود ؟؟؟


کاش به مخاطب هاتون هرچند عام هرچند کم ، بیشتر احترام بگذارید .

به امید موفقیت های روزافزون برای تیم جوان نمایش بدون نسخه.