کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Samira درباره نمایش پا: بازی ها در کل خوب و در نیمه اول نمایش عالی بود... درسته طراحی صحنه خا
S3 : 22:35:22 | com/org
Samira
درباره نمایش پا i
بازی ها در کل خوب و در نیمه اول نمایش عالی بود...
درسته طراحی صحنه خاصی نداشت ولی به نظرم همان برای روایت داستان کافی بود...
سکانس رقص در نیمه اول و فیلم دیدن در نیمه دوم نمایش و میکروب و فرشته پاکی نقطه اوج کار بود به نظر من...
لباسها و گریم مناسب بود...
نداشتن رورانس یه ویژگی مثبت کار بود...
دیدنش رو به همه میتونم توصیه کنم فکر میکنم کسی ناراضی از سالن خارج نشه ...
باتشکر از عوامل مجموعه...