تیوال | علی ابراهیم درباره نمایش مختلف الاضلاع: سوفوکل : ممد، چرا انقدر مینویسی؟ چرمشیر : تو این
S3 : 10:52:35
سوفوکل : ممد، چرا انقدر مینویسی؟

چرمشیر : تو این دنیا اگر ننویسی به جات مینویسن.