تیوال | رضا بولو درباره نمایش اوستاد نوروز پینه‌دوز: ::::: اگر داغ شرط است‌، ما برده‌ایم‌
S2 : 20:30:15

::::: اگر داغ شرط است‌، ما برده‌ایم‌ ::::

قشقایی عزیزم! رفیق قدیمی، دووم بیار. قربون اون پله‌هات، صبر داشته باش... این نیز بگذرد...
خودم می‌آم رو تموم زخم‌هات مرهم می‌ذارم؛ تو فقط از هم نپاش...
قشقایی زرد و پژمردهٔ من! دل به پاییز نسپار؛ به بهار ۷۷ و اجراهای بهرام بیضایی فکر کن...
تصدق اون فاصله ردیف‌‌های صندلیت برم؛ تو خودت نریز... این نیز بگذرد...
منم از این تعجب کردم چرا قشقایی؟ چرا تئاتر شهر؟
چرا مثلا شهرزاد نه؟
۲۱ تیر
این دلخوش کنک ها بد جور می سوزونه رضا جان
۲۲ تیر
موافقم.... ولی بودش از نبودش بهتره.
۲۲ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید