تیوال | پارسا یزدی درباره نمایش سیزیف: سولانژ: خانم مرا می‌بخشند. جوشانده خانم را حاضر می‌کردم. کلر:
S3 : 19:00:53
پارسا یزدی
درباره نمایش سیزیف i
سولانژ: خانم مرا می‌بخشند. جوشانده خانم را حاضر می‌کردم.
کلر: لوازم آرایشم را بیاورید. پیراهن سفید پولک‌دوزی. بادبزن. زمردها!
سولانژ: چشم خانم. همه جواهرات را؟
کلر: همه را بیرون بیاورید. می‌خواهم انتخاب کنم. کفش هم... طبیعی است که برقی... همان که سالها است که چشمتان را گرفته است! [...]
سولانژ: دلم می‌خواهد خانم زیبا باشند...