تیوال | شاهین درباره نمایش لانچر ۵: دوستان ظاهرا تیم اجرایی درخواست تمدید داده و احتمالش
S3 : 14:03:46
شاهین
درباره نمایش لانچر ۵ i
دوستان ظاهرا تیم اجرایی درخواست تمدید داده و احتمالش هست که کار برای اواخر مرداد تا قبل از محرم تمدید بشه، ایشالا که با درخواست موافقت بشه
ضمنا ظاهرا ۱۲ بلیط خارج ظرفیت هم روزانه ساعت ۴ تو گیشه به فروش میرسه