تیوال | سپهر: آنچنان کز صفر گردد رتبه‌ی اعداد بیش پایه‌ی این
S3 : 16:37:08


آنچنان کز صفر گردد رتبه‌ی اعداد بیش
پایه‌ی این ناکسان از هیچ بالا رفته است

#تسلی_استر‌آبادی


https://www.tiwall.com/wall/post/216587
از اینستا تا اینجا بدو بدو اومدم دنبالتون جناب سپهر :))
۳۱ شهریور
ارادت بامداد جان
۳۱ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید