تیوال | علی نجاریان درباره نمایش پنجاه پنجاه:
S3 : 14:42:15
دیگه هیچ مساله ای برام مهم نیست حتی بودن یا نبودن...