آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نورا احمدی درباره نمایش صدای آهسته‌ی برف: عجیب با یاشار نمایش همراه بودم هیس ،فریاد نزن بهمن میاد،دردت ،جسم ات
S3 : 14:41:51 | com/org
عجیب با یاشار نمایش همراه بودم
هیس ،فریاد نزن بهمن میاد،دردت ،جسم ات ،روح ات مهم نیست
هیس، دخترها فریاد نمی کشند وقتی هر جفایی بهشون بشه
هیس، وقتی در رانندگی مردی با قدرت کاذب مردونه راه بهت نمیده فریاد نزن چون ناسزا می شنوی،هنگام برگشت از تئاتر مواجه شدم،سکوت کردم چون ممکن بود بهمن بیاد
هیس زنان جامعه ام جلو هر ظلم و دیکتاتوری باید فریاد درونی بکشند
هیس، وقتی نجوا و حمایت میخواهی،خاطره ۹ماه قبل فقط یادش میاد
هیس ،چون خیلی وقت بهمن روی سرمون هوار شده و ما همچنان ادامه میدیم

ببخشید من دانش و قلم نقد ندارم ،فقط احساس ام گفتم.

تیم اجرایی خسته نباشید