برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | علی نوروزی: من علی نوروزی بدون اعتقاد به خط کشی های مرزی و سیاسی
S2 : 20:20:44
من علی نوروزی بدون اعتقاد به خط کشی های مرزی و سیاسی بخاطر نام انسان و مقام انسان و حرمت انسان به عنوان یک مخاطب تئاتر جشن واره تئاتر فجر را تحریم میکنم.