کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امین شعف: چند وقتی است قلبم نا منظم می طپد و به هنگام دیدارش بند دلم پاره می ش
S3 : 16:56:52 | com/org
چند وقتی است قلبم نا منظم می طپد و
به هنگام دیدارش بند دلم پاره می شود و
یک حس جادویی درونم جوانه می زند و گل می کند.
لبخندش به لبخند خدایان می ماند و
نگاهش سحر و افسون هزاران جادو را با خود دارد.
تنها با چند قدم دور شدن از او دلتنگی , همچو حیوانی افسار گسیخته به سمتم هجوم می آورد.
آهنگ صدایش هزاران بار بهتر و گوش نواز تر است از بهترین موسیقی ها
به یقین شنیدن صدایش می تواند پس از مرگ روح به کالبدم باز گرداند
و نوازشش دوای تمامی دردهایم باشد.
.
.
اما حیف
می دانم که حسرتش بر این دل صاحب مرده ام می ماند.

از: ا م ی ن
آفرین امین عزیزم
۲۴ خرداد ۱۳۹۱
سلام امین جان
جمله ای هست
که میگه
نه انچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی نه انقدر ببین که هرگزعاشق نشوى
۳۰ خرداد ۱۳۹۱
سلام کاووس عزیز
متاسفانه بنده متوجه منظورت نمی شوم. :)
۰۳ تیر ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید