کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | علی مشایخی: نیایش کودکی فقیر با خدا در خلوت خود خدایا شکرت .
S3 : 04:07:06 | com/org
نیایش کودکی فقیر با خدا در خلوت خود
خدایا شکرت . . .
شب یلداست و ما دیگر نان خشک نمی خوریم ، پولدار شدیم
نخودچی کشمش هایی که حسن آقا داشت را می خریم
پولدار شدیم . . .ما دیگر فقیر نیستیم
دیروز پزشک آبادی گفت
...............
چشم های پدرم
پر از آب مروارید است


از: ....