کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شایسته دارابی درباره نمایش سنگ ها در جیب هایش: With your drums and guns and guns and drums, hurroo, hurroo With your
S3 : 15:09:26 | com/org
With your drums and guns and guns and drums, hurroo, hurroo
With your drums and guns and guns and drums, hurroo, hurroo
With your drums and guns and guns and drums
The enemy nearly slew ye
Oh my darling dear, Ye look so queer
Johnny I hardly knew ye.
البته زیبایی اصلی در آهنگش هست تا در شعرش. کاش آهنگش رو میگذاشتید
۱۴ آبان ۱۳۹۲
درسته، برای ما که تئاتر رو دیدیم کل اون صحنه با همه ی جزئیاتش تداعی شد. در واقع باید تئاتر رو دیده باشی تا بفهمی چرا این آهنگ اینجا دیالوگ ماندگار محسوب میشه. ممنون
۱۴ آبان ۱۳۹۲
https://www.youtube.com/watch?v=NCfuar4sAKY
این یه نظرم خیلی به اجرای میکی نزدیک بود...
۰۸ آذر ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید