کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | تینو صالحی درباره نمایش بانوی دریایی: ممنون از گروه تیوال برای جشن نمایش بانوی دریایی در روز اول ممنون از ک
S3 : 22:23:34 | com/org
ممنون از گروه تیوال برای جشن نمایش بانوی دریایی در روز اول
ممنون از کسانی که به سرعت بلیط این روز رو تهیه و از ما حمایت کردند
حمایت از بانوی دریایی حمایت از تئاتر مستقل است
حمایت از بانوی دریایی حمایت از فرزند نو پای تیوال است
تایید این نمایش با استقبال شما باعث تداوم این حرکت خواهد شد
سپاس از همه شما عزیزان