تیوال | تینا درباره نمایش نمایشنامه خوانی دو دلقک و نصفی: تأتر اتاقى است تاریک از گدازه هاى سرد خورشید که در
S3 : 20:51:07
تأتر اتاقى است تاریک از گدازه هاى سرد خورشید که در آن قومى دور هم جمع مى شوند تا رنجى را تسکین دهند، تا دردى را درمان کنند، این رنجهاى بى پایان را، این دردهاى بى درمان را.

تأتر نجات ما است، شفاى ما است، آخرین امید ما است.
در میانتان نفس مى کشم و با فروتنى دوستتان دارم.

مجید بهرامی
منتظرتیم مجید ...
۰۸ دی ۱۳۹۲
تأتر اتاقى است تاریک از گدازه هاى سرد خورشید که در آن قومى دور هم جمع مى شوند تا رنجى را تسکین دهند، تا دردى را درمان کنند، این رنجهاى بى پایان را، این دردهاى بى درمان را.
چقدر دوست داشتم این قسمتشو
به امید نجات ما و پیروزی محید عزیز
۰۸ دی ۱۳۹۲
نمایشنامه خوانی عالی توسط نگار جواهریان، صابر ابر و علی سرابی و متن زیبای مجید بهرامی با صدای رضا کیانیان آنقدر دلچسب و عالی بود که نحوه ورود آزاردهنده به سالن و سختی محل نشستن رااز یاد من برد
۰۸ دی ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید