تیوال | لیلا: باران شبانه را دوست دارم نیمه‌های شب چراغ روشن پارک‌ها و
S2 : 04:02:57
باران شبانه را دوست دارم
نیمه‌های شب
چراغ روشن پارک‌ها
و ماشینی که دور می‌شود
به سرعت زندگی .


ببار باران شبانه...

از: شمس لنگرودی