آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | هما درباره نمایش سنگ ها در جیب هایش: انگار فقط من نیستم که خاطره بازم و با گذشت چندین و چند ماه از این نمای
S3 : 23:04:41 | com/org
انگار فقط من نیستم که خاطره بازم و با گذشت چندین و چند ماه از این نمایش دوست داشتنی باز یادش میکنم ، باز بهش فکر میکنم ، توی ذهنم مرورش می کنم .......... و خلاصه اینکه دلم واسش تنگ میشه و بهش سر میزنم !!!