تیوال | تینا: (زندگی پانتومیم است ! حرف دلت را به زبان بیاوری باختی
S2 : 18:13:41
(زندگی پانتومیم است !
حرف دلت را
به زبان بیاوری
باختی ...از: " سالوادور دالی "