تیوال | تینا: (زندگی پانتومیم است ! حرف دلت را به زبان بیاوری باختی
S3 : 02:20:39
(زندگی پانتومیم است !
حرف دلت را
به زبان بیاوری
باختی ...از: " سالوادور دالی "