تیوال | آتنا اسلامى درباره نمایش هیولا خوانی: من زمین زیر پاى کسى رو سست نمى کنم, من فقط سستى
S3 : 00:45:43


من زمین زیر پاى کسى رو سست نمى کنم, من فقط سستى زمین رو به یادشون میارم!
تئاتر خوبی بود؛ دوستش داشتم :)
۲۱ تیر ۱۳۹۳
خیلی خوب بودو حسش با بقیه تئاترهایی که رفتم فرق داشت
یه جورایی عالی بودد
چه لذتـــــى داشت خط زدن تو...
هرچی‌ تو بیشتر خط بزنی‌، من بیشتر مینویسم...
۲۲ تیر ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید