آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محمدرضا نوپوش: شعر از دوست و برادر عزیزم محمدرضا حیدری. امشب شتاب ماه ، چرا فرق می
S3 : 15:29:58 | com/org
شعر از دوست و برادر عزیزم محمدرضا حیدری.

امشب شتاب ماه ، چرا فرق می کند ؟

شاید نگاه من به شما فرق می کند

گاهی دلم برای دلم تنگ می شود

اینجا عیار حوصله ها فرق می کند

امشب کمی برای خودم غم سروده ام

باور کن این غزل به خدا فرق می کند

انگار ردّ خاطرت از کوچه ی ی دلم

با هر چه ... دیدن ادامه ›› بود خاطره ها فرق می کند

اصلا ْبیا و واژه ی " من " را مچاله کن

حال و هوای واژه ی " ما " فرق می کند

با عشق پا به ماه ، به طوفان نشسته ایم

باد گناه و باد صبا فرق می کند