کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | جاوید حلم زاده: تو مثل حس شعری، میایی و میروی وقتی هستی،کلماتم جان
S3 : 11:22:45 | com/org
تو مثل حس شعری،
میایی و میروی
وقتی هستی،کلماتم جان می گیرند،
کنار هم می رقصند و تو را فریاد می کنند
اما وقتی نیستی،
دهخدا را هم که باز کنم،بی فایده است
کلمه ای پیدا نمی شود که بخواهد شعر مرا کامل کند...