تیوال | mahmud bajoolvand:
S3 : 11:28:01
چه تناقض تلخی شده ام دلم شور میزند ولی دستم نمک ندارد!!!!!
عاااالی!
۲۶ مهر ۱۳۹۳
چه تناقض تلخی ...
۲۷ مهر ۱۳۹۳
ممنونم دوستان
۲۷ مهر ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید