تیوال | مهسا علی پور: مواجم در شبی قیر گون لابه لای موهای زنی که گندمزار گیسوانش
S2 : 11:56:37

مواجم در شبی
قیر گون لابه لای
موهای زنی که گندمزار
گیسوانش را
با حوصله دسته دسته
میکند و میبافد
زنی که در آیینه ی روبرویم است
و تکه تکه های صورت و اندامش
را میشود با یک نگاه کنار هم چید و منی چنین شکسته را
دوباره ساخت ..
یا میشود غرق شد در اولین صبح
آشنایی که در مه فرو رفته بود
و طنین نت های مسیح گونه ی ویوالدی را دوباره به یاد آن صبح زمزمه کرد...
خوابی که به چشم حتی سراغش نمی آید
را ... دیدن ادامه » باید با خاطره ها طاق زد...
زیباست

یا میشود غرق شد در اولین صبح
آشنایی که در مه فرو رفته بود
...
۱۵ دی ۱۳۹۳
عالی مهسای عزیزم
:)
۱۶ دی ۱۳۹۳
بسیار زیبا
۲۵ دی ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید