کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهسا علی پور: مواجم در شبی قیر گون لابه لای موهای زنی که گندمزار گیسوانش را
S3 : 14:44:53 | com/org

مواجم در شبی
قیر گون لابه لای
موهای زنی که گندمزار
گیسوانش را
با حوصله دسته دسته
میکند و میبافد
زنی که در آیینه ی روبرویم است
و تکه تکه های صورت و اندامش
را میشود با یک نگاه کنار هم چید و منی چنین شکسته را
دوباره ساخت ..
یا میشود غرق شد در ... دیدن ادامه ›› اولین صبح
آشنایی که در مه فرو رفته بود
و طنین نت های مسیح گونه ی ویوالدی را دوباره به یاد آن صبح زمزمه کرد...
خوابی که به چشم حتی سراغش نمی آید
را باید با خاطره ها طاق زد...
زیباست

یا میشود غرق شد در اولین صبح
آشنایی که در مه فرو رفته بود
...
۱۵ دی ۱۳۹۳
عالی مهسای عزیزم
:)
۱۶ دی ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید