تیوال | عمو فرهاد قصه ها: مترسک تنهاست کسی سراغش را نمی گیرد پایه هایش
S3 : 00:05:22
مترسک تنهاست

کسی سراغش را نمی گیرد

پایه هایش وا رفته

و می رقصد

ز هر بادی

. . .


ذرت های مزرعه

حسد ... دیدن ادامه » می کنند

حتی

بر پیکر لرزانش

و او

عاشق رنگ آفتاب گونه شان

درس می گیرد

از این آفت زده های بیمار . . .


تفریح میشود

وقتی دیگران

چشم طمع به غمت دوخته اند

خود را رهسپار تند باد کنی

و آنقدر پای کوبی

که ز درد استخوان

ذوق مرگ شویخود بدان و استوار باش

که نباشی

مزرعه ای هم نیست

منقار بلندآن سیاه پوش

سالهاست ز ترس تندی غرش خاموشت

ز آسمان فرودی نداشته اند

و نخواهند داشت

گور پدر ذرت ها

برای حیات پیرمرد و مزرعه

ایستاده بمان
(عمو فرهاد قصه ها )

اینستاگرام : عمو فرهاد قصه ها
عالی
۲۳ تیر ۱۳۹۴
ای جانم عقیل بهرامی


رفیق من شک ندارم روزی تو را بر بهترین صحنه های تئاتر این مر ز وبوم تماشاگرم


چون طوفان حرکت کن که جماعتی منتظر نشسته اند تا جوان های با استعدادی مثل تو خانه نشین شوند چون استعداد و انرژی امثال تو بر آن ها خوش نمی آید. ..

گور پدر ذرت ها
برای ... دیدن ادامه » حیات پیرمرد و مزرعه ایستاده بمان

۲۴ تیر ۱۳۹۴
درود بر تو عو فرهاد قصه های روز های سخت

ممنون از حمایت و همدلی ات

دلگرمم به حضور دوستانی چون شما

موفق و پانده باشید
۲۴ تیر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید