کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | عمو فرهاد قصه ها: مترسک تنهاست کسی سراغش را نمی گیرد پایه هایش وا رفته و م
S3 : 00:23:45 | com/org
مترسک تنهاست

کسی سراغش را نمی گیرد

پایه هایش وا رفته

و می رقصد

ز هر بادی

. . .


ذرت های مزرعه

حسد می کنند

حتی

بر پیکر لرزانش

و او

عاشق رنگ آفتاب گونه شان

درس می گیرد

از این آفت ... دیدن ادامه ›› زده های بیمار . . .


تفریح میشود

وقتی دیگران

چشم طمع به غمت دوخته اند

خود را رهسپار تند باد کنی

و آنقدر پای کوبی

که ز درد استخوان

ذوق مرگ شویخود بدان و استوار باش

که نباشی

مزرعه ای هم نیست

منقار بلندآن سیاه پوش

سالهاست ز ترس تندی غرش خاموشت

ز آسمان فرودی نداشته اند

و نخواهند داشت

گور پدر ذرت ها

برای حیات پیرمرد و مزرعه

ایستاده بمان
(عمو فرهاد قصه ها )

اینستاگرام : عمو فرهاد قصه ها
قطره قطره اگر چه آب شدیم٬
ابر بودیم و آفتاب شدیم
ساخت ما را هم او که می‌پنداشت
به یکی جرعه‌اش خراب شدیم
هی مترسک! کلاه را بردار
ما کلاغان دگر عقاب شدیم
ما از آن سودن و نیاسودن
سنگ زیرین آسیاب شدیم
گوش کن: ما خروش و خشم تو را
همچنان ... دیدن ادامه ›› کوه بازتاب شدیم
اینک این تو که چهره می‌پوشی
اینک این ما که بی‌نقاب شدیم
ما که -ای زندگی!- به خاموشی
هر سؤال تو را جواب شدیم٬
دیگر از جان ما چه می‌خواهی؟
ما که با مرگ بی‌حساب شدیم...

محمدعلی بهمنی
درود بر تو عمو فرهاد قصه ها
۲۴ تیر ۱۳۹۴
درود بر تو عو فرهاد قصه های روز های سخت

ممنون از حمایت و همدلی ات

دلگرمم به حضور دوستانی چون شما

موفق و پانده باشید
۲۴ تیر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید