تیوال | شقایق نیک اختر: دلــتنگی... باد و طوفان بی هوای پاییزی ست که تا خودت
S3 : 15:20:32
دلــتنگی...
باد و طوفان بی هوای پاییزی ست
که تا خودت را جمع و جور کنی
حسابی آشفته ات می کند!
دلـتنگی....
باران ناغافل پاییزی ست
که یکدفعه بی امان می بارد
و تا به خودت بیایی
تو را در سیل خاطرات غرق می کند!
دلـتنگی.....
آه از این دلتنگی پاییزی!
دلتنگی سیگار خشکی است که به خاطر گرانی در انبار دکه ی سر کوچه مان فاسد شد بانوجان...
۰۹ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید