کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | فائزه موسوی: هیچ میدانی چرا جایزه ی صلح داریم اما جایزه جنگ نداریم
S3 : 17:47:01 | com/org
هیچ میدانی چرا جایزه ی صلح داریم اما جایزه جنگ نداریم ؟ آنکه آشتی میسازد قدرتمند است و آنکه جنگ می افروزد پست و کوچک و این قدرت است که شایسته ی هدیه است نه زبونی و پستی .
جنگ ، ساختن توهم قدرت برای فرومایگان است ، همین .

فایزه
درودها بانو،
قدرت به جنگ افروزی نیست
۲۳ آبان ۱۳۹۴
جنگ ، ساختن توهم قدرت برای فرومایگان است
۲۴ آبان ۱۳۹۴
@فریبا : پاینده باشی
@محمد رضا : سپاس از نگاه شما
۲۴ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید