تیوال | عمو فرهاد قصه ها: شبی که با تمام جنگنده هایت حمله کردی بر خود، خود
S2 : 19:32:41
شبی که با تمام جنگنده هایت

حمله کردی بر خود، خود من

بر رویاها و آرزو هایم

که فقط بوی تو را می دادند

شبی که غرش لبهایت بر گونه ام

طعم مرگ میدادند و بوی معشوق دیگرت

و من ایستاده و مغموم بر جنایت تو لبخند می زدم

و تو با دوستت دارم هایت نبش می کردی قبر خود خودت را

و ... دیدن ادامه » من می نوشیدم به سلامتی تمام رذالت هایت

تو در میان سه جسد ترک گفتی و گفتی و گفتی بدرود

من ماندم و منی که مرده بود و باورش که فقط تو بودی

و یک دفترچه خاطرات

که از تو برایش می گفتم و سوزاندم بعد رفتنت

تصویر سه جنازه می بینم . . . ( عمو فرهاد قصه ها )
شبی که غرش لبهایت بر گونه ام

طعم مرگ میدادند و بوی معشوق دیگرت

و من ایستاده و مغموم بر جنایت تو لبخند می زدم
عالی...
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
درود بر شما خانم جورابچیان اینستاگرام بنده با نام فرهاد مهرخیرانی است
۰۶ مرداد ۱۳۹۷
گمراه میکنیدا ؛)
۰۶ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید