آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | عمو فرهاد قصه ها: شبی که با تمام جنگنده هایت حمله کردی بر خود، خود من بر رویاها
S3 : 05:46:47 | com/org
شبی که با تمام جنگنده هایت

حمله کردی بر خود، خود من

بر رویاها و آرزو هایم

که فقط بوی تو را می دادند

شبی که غرش لبهایت بر گونه ام

طعم مرگ میدادند و بوی معشوق دیگرت

و من ایستاده و مغموم بر جنایت تو لبخند می زدم

و تو با دوستت دارم هایت نبش ... دیدن ادامه ›› می کردی قبر خود خودت را

و من می نوشیدم به سلامتی تمام رذالت هایت

تو در میان سه جسد ترک گفتی و گفتی و گفتی بدرود

من ماندم و منی که مرده بود و باورش که فقط تو بودی

و یک دفترچه خاطرات

که از تو برایش می گفتم و سوزاندم بعد رفتنت

تصویر سه جنازه می بینم . . . ( عمو فرهاد قصه ها )
شبی که غرش لبهایت بر گونه ام

طعم مرگ میدادند و بوی معشوق دیگرت

و من ایستاده و مغموم بر جنایت تو لبخند می زدم
عالی...
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
توی اینستاگرام نتونستم پیدا کنم عمو فرهاد قصه ها رو
۰۵ مرداد ۱۳۹۷
گمراه میکنیدا ؛)
۰۶ مرداد ۱۳۹۷
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید