کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پیام صمدی خادم: واژه ها نوزادان زیبای زندگی ام دمی قهر کردند دلتنگی تنها واژه ی م
S3 : 18:00:32 | com/org
واژه ها
نوزادان زیبای زندگی ام
دمی قهر کردند
دلتنگی
تنها واژه ی ماندگارم شد

ای عشق
بار دیگر بیا
واژه ام باش
کودکم باش
ای عشق
برادرت جای تو را گرفت

مدت هاست
هوس را پرورده ایم
عشق و هوس
مانده ام کدام کوچکتر است
به گمانم
عشق بزرگتر باشد
اما
همچون کودک نارس
عقب مانده ی این روزهای ماست

«باده_19 شهریور 1391»