تیوال | مهدی چهرازی: پاک و مُعَطَر َست باد وقتی روی مویَت سُر می خورَد...
S3 : 02:27:09
پاک و مُعَطَر َست
باد
وقتی روی مویَت سُر می خورَد...


مهدی چهرازی
92/08/02
باد را بگو آرام بگیرد
مدتهاست
بی واسطه
دوستت دارم ...

نیلوفر ثانی
۱۳ آبان ۱۳۹۲
زیباست اقای چهرازی
۱۳ آبان ۱۳۹۲
سپاسگزارم خانم ثانی

زیبا نگرید گرامی...
۱۵ آبان ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید