کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | علی ژیان درباره نمایش در بارانداز: لشگرکشی خون آشام ها ادامه دارد... نمایش "در بارانداز"
S3 : 18:55:18 | com/org
علی ژیان
درباره نمایش در بارانداز i
لشگرکشی خون آشام ها ادامه دارد...
نمایش "در بارانداز" نوشته و کاری از امیرکاوه آهنین جان که از پنجشنبه ۲۸ آبان ماه اجرای عمومی خود را در تالار حافظ آغاز کرده است، به دلیل استقبال بی نظیر تماشاگران تا ۱۱ دی ماه تمدید شد.
موفق باشید
۳۰ آذر ۱۳۹۴
آخر این هفته به همراه دوستان همدانشگاهیم دوباره به تماشای نمایشتون مییایم :)
۳۰ آذر ۱۳۹۴
فکر کنم اون تمدید تمدیدهای دوستان کار خودشو کرد.
۳۰ آذر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید