کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ایمان جعفرزاده درباره نمایش آبی مایل به صورتی: وای. خیلی تحت تاثیر قرارگرفتم. محتویات، بسیار تکان
S3 : 13:00:44 | com/org
وای. خیلی تحت تاثیر قرارگرفتم.
محتویات، بسیار تکان دهنده.
فرم، بنظر من خیلی بد نبود. بازی ها: تحسین برانگیز.
مسئله عزیزان ترانس مون به کنار، هر کدوم از ما چقدر به امیال و خواسته های درونی مون بها میدیم؟ یا بخاطر فشار جامعه-عرف- سرکوب شون می کنیم!