تیوال | مرضیه سیاوش کیا درباره نمایش فرایند: سلام هر روز نظرات را می خوندم با اشتیاق منتظر دوشنبه
S3 : 05:22:51
مرضیه سیاوش کیا
درباره نمایش فرایند i
سلام هر روز نظرات را می خوندم با اشتیاق منتظر دوشنبه بودم که دوستمم دعوت کردم با هم بریم اجرا خیلی منتظر بودم
توقع بالایی داشتم
شاید چون تیاتر زیاد رفته باشم ولی هر چی بود معمولی تر از اونی بود که انتظارشو داشتم
گاهی خواب آور و کند پیش میرفت
بعضی نماد پردازی ها بدون رمزگشایی برام باقی موند
می تونم بگم بد نبود
ولی به نظرات عجیب و غریب زیر هم نمی خورد
آره از خیلی اجراها بهتر بود
اقتباس از آدم گنده ها و قصه یهمیشگی جذابیت آثار همسایه
"گاهی خواب آور و کند پیش میرفت"

ممنون
۱۵ شهریور ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید