کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Samira درباره نمایش نقاشی اشر: نمایش خوبی بود... با اینکه پرده اول و آخر رو دوست نداشتم...ولی در کل
S3 : 07:19:28 | com/org
Samira
درباره نمایش نقاشی اشر i
نمایش خوبی بود...
با اینکه پرده اول و آخر رو دوست نداشتم...ولی در کل راضی از سالن نمایش اومدم بیرون...
متن جذاب و پرکششی داشت .. طوری که من با وجود خستگی زیادی که داشتم، خوابم نگرفت و تا پایان نمایش منو با خودش همراه کرد...
بازیها خوب بود...

سپاس از عوامل نمایش....