کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمد مهدی درباره نمایش جنایات و مکافات: اگر از حواشی قیمت و موضوع دکور خطرناک طبقاتی که البته
S3 : 17:02:48 | com/org
اگر از حواشی قیمت و موضوع دکور خطرناک طبقاتی که البته من فکر کنم از زاویه دید ما به این شکل به نظر میرسید که ممکن هر لحظه بازیگر بیفته پایین و استرس اینکه بطری شیشه ای وسط سن شکسته و امکان دارد باعث آسیب بشه و تاخیر در اجرا و زمان بیش از 2 ساعت کار و ... بگذریم الحق بی انصافی که بخوایم بازی بی نقص بابک حمیدیان ندیده بگیرم که بدون شک بهترین انتخاب بود برای اجرای کاراکتر راسکولْنیکُف و کس دیگری توانایی اجرای این شخصیت نداشت.
بازی آقای دهکردی و خانم جعفری هم قابل تامل و ستایش هست.
به نظرم اگر دلتون برای یک اجرای بی نقص از بابک حمیدیان تنگ شده حتماً برید و این کار ببینید.
پ.ن : یاد بگیریم که در طول اجرای تاتر تلفن همراهمون خاموش یا در حالت پرواز قرار بدیم ، نه مثل دو تماشگر نما که دیشب بارها با استفاده از تلفن همراهشون کاممون تلخ کردند.
البته بیشتر از دو نفر موبایلشون زنگ خورد بزرگوار اما در مورد بازی آقای حمیدیان و دهکردی کاملا با شما موافق هستم.
۲۲ خرداد ۱۳۹۸
طرف موبایلش زنگ میخورد و جوابم میداد بلند بلند ، کف کرده بودم
۲۲ خرداد ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید