کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Samira درباره نمایش بانوی آوازخوان: درسته داستان جذابی داشت ولی نمایش متوسطی بود... من فیلم این داستان رو
S3 : 20:25:45 | com/org
Samira
درباره نمایش بانوی آوازخوان i
درسته داستان جذابی داشت ولی نمایش متوسطی بود...
من فیلم این داستان رو دیده بودم و نسبت به آن متوسط رو به ضعیف بود...
ولی اگه بخوام بدون در نظر گرفتن فیلم، خودِ کار رو ارزیابی کنم به نظرم بازیها بدون در نظر گرفتن تپق ها خوب بود...
طراحی صحنه کم و کاستی هایی داشت که شاید اونم به خاطر نوع سالن و محدودیت هاش باشه...
اخر کار میتوست خیلی بهتر باشه... کاش بجای کش دادن اوایل نمایش به اواخرش میپرداختن...
باتشکر از عوامل مجموعه...
زمان اجرا چند دقیقه است؟
۱۵ تیر ۱۳۹۸
نه اسم فیلم incendies (2010) هستش.
۱۶ تیر ۱۳۹۸
با این توصیفها ترجیح میدم دوباره فیلمش رو ببینم که واقعا لیاقت نامزدی اسکارو داشت.
۱۶ تیر ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید