تیوال | Samira درباره نمایش بانوی آوازخوان: درسته داستان جذابی داشت ولی نمایش متوسطی بود... من
S3 : 21:14:27
Samira
درباره نمایش بانوی آوازخوان i
درسته داستان جذابی داشت ولی نمایش متوسطی بود...
من فیلم این داستان رو دیده بودم و نسبت به آن متوسط رو به ضعیف بود...
ولی اگه بخوام بدون در نظر گرفتن فیلم، خودِ کار رو ارزیابی کنم به نظرم بازیها بدون در نظر گرفتن تپق ها خوب بود...
طراحی صحنه کم و کاستی هایی داشت که شاید اونم به خاطر نوع سالن و محدودیت هاش باشه...
اخر کار میتوست خیلی بهتر باشه... کاش بجای کش دادن اوایل نمایش به اواخرش میپرداختن...
باتشکر از عوامل مجموعه...
زمان اجرا چند دقیقه است؟
۱۵ تیر
عههه فیلمش اینه؟؟؟
من عاشقشم
الان درک کردم چرا فیلم رو بیشتر دوست داشتی
۱۶ تیر
با این توصیفها ترجیح میدم دوباره فیلمش رو ببینم که واقعا لیاقت نامزدی اسکارو داشت.
۱۶ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید